ข่าว-1

  HoneyDeeBeeFarm ประธานเกษตรแปลงใหญ่ผึ้งสารภีและวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือ Gi THAILAND เราได้รับนางพญาสายพันธุ์ดีจำนวน 150 หลอด จากศูนย์ผึ้งเชียงใหม่ ได้จัดสรรให้สมาชิกผู้เลี้ยงผึ้ง ที่น่าน พิษณุโลก เชียงใหม่...

Read more

Contacts

ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 108 หมู่ที่ 4 ซอยช่างเคิ่ง 14/2 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน

Follow Us