HoneyDeeBeeFarm ประธานเกษตรแปลงใหญ่ผึ้งสารภีและวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือ Gi THAILAND เราได้รับนางพญาสายพันธุ์ดีจำนวน 150 หลอด จากศูนย์ผึ้งเชียงใหม่ ได้จัดสรรให้สมาชิกผู้เลี้ยงผึ้ง ที่น่าน พิษณุโลก เชียงใหม่ เพื่อช่วยป้องกันการเกิดเลือดชิดในระดับฟาร์มให้มีคุณภาพดี ทั้งปีค่ะ เราเน้นพัฒนานางพญาสายพันธุ์ดี เป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ได้น้ำผึ้งมีคุณภาพดี นางพญาดี ไข่ดี มีผึ้งงานที่ขยันหาน้ำผึ้งดี และเกสรผึ้งให้ฟาร์มผึ้งอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติเพราะ.. เราใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต