ผึ้งในประเทศไทย มีอยู่  4  ชนิด  ได้แก่ ผึ้งหลวง ผึ้งโพรง ผึ้งมิ้ม ผึ้งพันธุ์

ผึ้งหลวง เป็นผึ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและรังใหญ่ที่สุดด้วย  ลำตัวยาวประมาณ 1.5 – 2 เซนติเมตร  ท้องเป็นปล้องสีดำสลับเหลือง  พบได้ตามป่าหรือชนบท  สร้างรังบนที่สูงมาก ๆ  เป็นผึ้งที่ดุและต่อยปวดกว่าชนิดอื่น ๆ  ผึ้งหลวงให้น้ำผึ้งดีที่สุดในเดือนเมษายน  ที่เรียกกันว่าน้ำผึ้งเดือนห้า

ผึ้งโพรง ขนาดเล็กกว่าผึ้งหลวง  ท้องเป็นปล้องสีน้ำตาลสลับเหลือง  สร้างรังในโพรงหรือชายคา  นำมาเลี้ยงในหีบได้  ผึ้งโพรงให้น้ำผึ้งมากในฤดูที่มีดอกของไม้ผล  เช่น  เงาะ  ทุเรียน  มะพร้าว   ลิ้นจี่   ลำใย  บ้านเรามีการเลี้ยงผึ้งโพรงในหีบไม้ที่กระจายอยู่ตามภาคต่างๆของประเทศ  และเมื่อเร็ว ๆ นี้เอง  นักวิจัยจากจุฬาลงภรณ์มหาวิทยาลัย  พบว่าผึ้งโพรงมีความสามารถพิเศษกว่าผึ้งพันธุ์คือ  มีความต้านทานต่อไร ศัตรูผึ้งได้ดีมาก  นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับสายพันธุ์ผึ้งในบ้านเรา

ผึ้งมิ้ม ขนาดลำตัวเล็กกว่าผึ้งโพรง  ขนาดรังก็เล็กด้วย  ขนาดของผึ้งมิ้มใกล้เคียงกับแมลงวันบ้าน  จึงทำให้บางทีเรียก  ผึ้งแมลงวัน  ท้องผึ้งมิ้มเป็นสีดำสลับขาว  พบผึ้งมิ้มได้ทั่ว ๆ ไปตามขนมหวาน  ผลไม้สุก  สร้างรังในที่ไม่ค่อยสูงนัก  ให้น้ำผึ้งมากในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน

ผึ้งพันธุ์ หรือผึ้งฝรั่ง  มีขนาดเล็กกว่าผึ้งหลวง  แต่ใหญ่กว่าผึ้งโพรง  เป็นผึ้งที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ  ผึ้งพันธุ์ถูกเลี้ยงในอุตสาหกรรมน้ำผึ้งมานาน  ขนาดรังผึ้งพันธุ์เหมาะสมกับการเลี้ยงในหีบและเก็บน้ำผึ้งได้มาก

source: https://scimath.org/article-biology/item/558-bee32

Contacts

ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 108 หมู่ที่ 4 ซอยช่างเคิ่ง 14/2 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน

Follow Us