กลิ่นและรสของน้ำผึ้งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะชนิดของเกสรดอกไม้ที่ผึ้งสะสมมารวมกันกลายเป็นน้ำผึ้ง ซึ่งอาจทำให้น้ำผึ้งมีรสเปรี้ยว หวาน ขม หรือมีกลิ่นไหม้จางๆ หากเวลานั้นมีไฟป่าคุกรุ่นอยู่ไม่ไกลรังผึ้ง รวมถึงชนิดของผึ้งเองก็มีส่วนทำให้กลิ่นรสของน้ำผึ้งต่างกัน เพราะผึ้งแต่ละชนิดมีระดับการบินไม่เท่ากัน ผึ้งโพรงที่บินเรี่ยพื้นเกสรที่เก็บได้ย่อมไม่เหมือนกับผึ้งหลวงที่บินอยู่ในระดับสูง น้ำผึ้งดอกลำไยเป็นน้ำผึ้งที่มักพบเห็นกันมากที่สุดในท้องตลาด เพราะสวนลำไยมีมากโดยเฉพาะแถบภาคเหนือ โดยเฉพาะหากเป็น น้ำผึ้งจากสวนลำไยอินทรีย์ จะมีรสน้ำผึ้งที่หวานละมุนและหอมกลิ่นลำไยมากกว่าน้ำผึ้งดอกลำไยทั่วๆไป

Contacts

ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 108 หมู่ที่ 4 ซอยช่างเคิ่ง 14/2 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน

Follow Us