ผลิตภัณฑ์ผึ้ง

ผลิตภัณฑ์ของผึ้ง เป็นผลผลิตที่เกิดจากผึ้งได้แก่น้ำผึ้ง เกสรผึ้ง พรอพอลิส หรือยางไม้ นมผึ้งหรือรอยัลเยลลี่ ไขผึ้ง ผลผลิตที่ได้จากผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์ ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นส่วนผสมของอาหารและยา หากแบ่งผลิตภัณฑ์ผึ้งตามธรรมชาติของการเกิดสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่

ผลิตภัณฑ์ที่ผึ้งนำมาจากภายนอกรัง ได้แก่ เกสรผึ้ง และพรอพอลิส

ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจากภายนอกรัง ผ่านกระบวนการย่อยของผึ้งแล้ว สะสมในหลอดรัง ได้แก่ น้ำผึ้ง

ผลิตภัณฑ์ที่เกิดภายในตัวผึ้ง เป็นผลทางสรีระวิทยา ได้แก่ ไขผึ้ง นมผึ้งหรือรอยัลเยลลี่ และพิษผึ้ง

ผลิตภัณฑ์ผึ้งในทางสุขภาพและความงาม

น้ำผึ้ง

น้ำผึ้งเป็นสารที่มีความเป็นกรดสูง สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิด กรดที่มีในน้ำผึ้ง ได้แก่ กรดกลูโคนิค กรดซิตริก กรดอะมิโน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโปรตีน แร่ธาตุ และวิตามินที่สำคัญ ได้แก่ กรดแพนโทธินิค (วิตามิน บี 5) ไทอามีน ไบโอติน วิตามินซี เป็นต้น จากส่วนประกอบสำคัญดังกล่าว น้ำผึ้งจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์เพื่อสุขภาพและความงามมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และความงาม ใช้เป็นยาสมานแผลน้ำร้อนลวก ไฟ และเป็นส่วนผสมสำหรับเป็นทำยาลูกกลอน ยาอม ยาน้ำ เป็นต้น

รอยัลเยลลี่

รอยัลเยลลี่ หรือนมผึ้งเป็นอาหารสำหรับตัวอ่อนผึ้งและนางพญาผึ้ง ลักษณะสีขาวคล้ายนมข้น รสเผ็ดเล็กน้อย นมผึ้งมีสารอาหารที่สมบูรณ์ทั้งไขมัน โปรตีน และวิตามินที่มีประโยชน์ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 6 วิตามินซี ไบโอติน กรดโฟลิค เป็นต้น โดยเฉพาะกรดไขมัน 10 -ไฮดรอกซี่ -2- ดีซีโนอิค ซึ่งพบได้ในนมผึ้งเท่านั้น มีคุณสมบัติเป็นสารต่อต้านมะเร็ง

เกสรผึ้ง

เกสรผึ้ง คือละอองเกสรเม็ดเล็กๆ คล้ายแป้งฝุ่นที่เกิดและหลุดจากช่อเกสรตัวผู้ของดอกไม้นานาชนิด ซึ่งผึ้งเป็นผู้รวบรวมคลุกเคล้ากับน้ำหวานของดอกไม้แล้วนำกลับไปเก็บไว้ในหลอดรวงกักตุนไว้เป็นอาหารยามขาดแคลน เกสรผึ้งประกอบไปด้วยโปรตีนไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามินไม่น้อยกว่า 16 ชนิด เอ็นไซม์ 18 ชนิด และอะมิโนแอซิด 18 ชนิด และแร่ธาตุต่างๆ

พรอพอลิส

พรอพอลิส คือสารชนิดหนึ่งที่ผึ้งรวบรวมมาจากยางไม้ โดยเฉพาะยางที่เคลือบอยู่บริเวณตาใบของต้นไม้ ผึ้งจะนำสารพรอพอลิส มาซ่อมแซมรังห่อหุ้มศัตรูที่ถูกฆ่าตายภายในรัง เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโรคภายในรัง

ไขผึ้ง

ไขผึ้ง คือสารที่ผึ้งผลิตออกมาจากต่อมไขผึ้ง เพื่อใช้สร้างรวงผึ้งโดย ผึ้งงานสังเคราะห์จากน้ำตาลที่มีโมเลกุลเชิงเดี่ยวภายในระบบย่อยอาหาร โดยปกติไขผึ้งจะมีสีขาวบริสุทธิ์ แต่สีจะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เจือปน เช่น น้ำผึ้ง เกสร

ข้อมูล: https://www.khaosod.co.th

 

Contacts

ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 108 หมู่ที่ 4 ซอยช่างเคิ่ง 14/2 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน

Follow Us