การผสมเกสรดอกไม้

สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผึ้งทำคือการผสมเกสร ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการขยายพันธุ์ของพืช เมื่อผึ้งเก็บน้ำหวานและละอองเรณูจากดอกไม้ของพืช เรณูบางส่วนจากเกสร(อวัยวะสืบพันธุ์เพศชายของดอกไม้) จะเกาะติดกับขนตามร่างกายของผึ้ง เมื่อผึ้งไปที่ดอกไม้ถัดไป ละอองเกสรบางส่วนนี้จะถูกถูลงบนรอยแผลเป็นหรือปลายของเกสรตัวเมีย(อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงของดอกไม้) ก่อให้เกิดการปฏิสนธิ ส่งผลให้ส่วนต่าง ๆ โครงสร้างต่าง ๆ ของดอกก็จะพัฒนาต่อไปเพื่อให้พร้อมสำหรับเมล็ดพันธุ์ได้เจริญเติบโตกระจายออกไป

Contacts

ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 108 หมู่ที่ 4 ซอยช่างเคิ่ง 14/2 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน

Follow Us